CABINET PSIHOLOGIC BUCURESTI - Str.Progresului-30-40 (intre Razoare si 13 Septembrie), Sector 5
SC PSIHOTOTAL SRL

Dumitrache Anda - 0768.622.508
                               - 0723.267.003

Psiholog autonom cu drept de libera practica -PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR MUNCII
SI ORGANIZATIONALA autorizat de Colegiul psihologilor
Psiholog specializat in psihoterapie experientiala
Psihoterapie, Consiliere Familie (cuplului), Copii, Adolescenta

* EXAMINARI PSIHOLOGICE--AUTO:
* Examinarea psihologica a candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru categoriile : A, B, C, C+E, D, TR.

* 50 RON pt. categoriile: A si B
* 80 RON pt .categoriile :C+E, D, TR


EXAMINARI PSIHOLOGICE - PROTECTIA MUNCII:
Pentru grupuri peste 5 persoane se acorda discount-uri

PSIHOLOGIE ONLINE
Trimite intrebarea ta la office@cabinetepsihologice.ro pentru un raspuns de calitate.

cabinet
locatie cabinet psihologie
Home Cabinete psihologice Galati
Adrese cabinete psihologice Galati
Cabinete psihologice Galati

In marile orase exista o serie de cabinete psihologice care isi pun la dispozitia dumneavoastra serviciile de cea mai buna calitate. In prezent in tara noastra exista multiple cabinete psihologice Galati, cabinete care la inceput existau doar in orasul Galati, orasul in care a fost deschis primul cabinet de acest fel, din acest lant. Aceste cabinete psihologice Galati au o istorie si un inceput cu valoare. Psihoterapeutul care a deschiz aceste cabinete psihologice Galati a avut parte de o experienta mai putin placuta, experienta care l-a marcat si din cauza careia a fost nevoit sa apeleze la serviciile de psihoterapie ale unui psiholog. Datorita faptului ca psihoterapia aplicata acestuia a avut rezultate uimitoare si pozitive, reusind sa-l convinga ca asta este menirea lui pe pamant, sa ajute si el la randul lui alti oameni care trec prin greutati si care au nevoie de un ajutor asemanator cu cel ce ii fusese oferit lui. Acesta a luat hotararea sa studieze, sa se reprofileze si sa se perfectioneze in tainele psihologiei cu scopul de a deveni un psihoterapuet de calitate, care sa poata acorda celor din jur ajutorul de care au nevoie pentru a depasi anumite momente din viata lor. Astfel au luat nastere aceste cabinete psihologice Galati care au inregistrat o vechime bogata si o experienta vasta in domeniu, fondatorul acestor cabinete psihologice Galati reusind intr-un final sa obtina ceea ce si-a propus, sa schimbe lumea sis a ofere o mana de ajutor. In lista de servicii pe care aceste cabinete psihologice Galati o ofera clientilor sai se numara si diverse examinari sau analize psihologice. Printre acestea se numara si examinarea evolutiei psihologice a copilului prin intermediul unor etape ce trebuie parcurse cu strictete si diverse detalii de care trebuie tinut cont. In randurile care urmeaza va vom prezenta cateva informatii de baza pe care trebuie sa le aveti in vedere cand va doriti sa realizati o examinare a evolutiei psihologice.


Examenul poate începe abia dupã ce, între copil ºi persoana evaluatoare, nu mai existã acea situaþie ºi atmosferã de „strãin", de „necunoscut", atunci cand copilul capata incredere in acea persoana si se simte confortabil in prezenta ei. Unul din avantajele reale ale acestei metode, este ºi acela cã marea majoritate a testelor nu reprezintã situatii evaluatoare, în care sã se pretindã un randament optimal; ci, testele nu sunt decît jocuri, acþiuni, care, aºadar, declanºeazã copilului interes ºi plãcere. Acestuia i se lasã, deseori, un anumit material ºi el se joacã aºa cum îi place. Or, aceasta contribue la risipirea atmosferii de „strãin", de necunoscut.
Instrucþiunile trebuesc sa fie simple, pe înþelesul fiecãrei vîrste, evitîndu-se expresii sau cuvinte dificile e inteles pentru copil. Deseori, în special la vîrstele mici, persoana evaluatoare se ajutã ºi se completeazã cu gesturi ºi cu intervenþiuni motorice, fãcînd tema accesibilã copilului. Instrucþiunile clare ºi complete, au o contributie majora la menþinerea contactului, în tot timpul examenului. Atmosfera mai este accentuatã în sens favorabil ºi prin aceea cã, la sfîrºitul fiecãrei teme din serie, evaluatorul îºi exprimã (sobru, desigur), mulþumirea faþã de rezultate, indiferent dacã acestea sunt satisfãcãtoare sau nu. De aceastã încurajare, profitã în special copiii timizi si introvertiti. Este, însã, de observat cã o totalã lipsã de rezervã din partea evaluatorului, adicã o super-accentuare a contactului, contribuie la o deformare a atitudinii copilului : acesta nu vede ºi nu se intereseazã decît numai de persoana experimentatorului, nu este atent la teme ºi dã un randament scãzut care, însã, nu trebue atribuit unor deficienþe în evoluþie, ci unei accentuãri intensive a contactului social.
Asemenea situaþii sunt frecvente cu deosebire la jumãtatea primului an. Remediul este acela cã temele în care contactul social stã pe un prim plan, adicã temele care examineazã tocmai aptitudinea de contact social, sã fie deplasate ºi aplicate la sfîrºitul examenului.
5. — Evitarea turbur arii examenului.


Situaþia de examen poate fi turburatã, în curgerea ei, de diferiþi factori.
a) Turburãri din afarã. — In timpul examenului, trebuesc evitate orice fel de turburãri. Dacã este vorba de laborator, se va asigura liniºte desãvîrºitã; iar dacã examenul are loc în familia subiectului, atunci experimentele vor fi fixate într-o zi în care atmosfera familialã sã fie favorabilã examenului.
Persoane strãine nu pot participa la examen; în camerã, trebue sã fie numai examinatorul ºi copilul. Persoanele strãine nu se pot integra suficient în situaþia de examen ºi astfel ele reprezintã un permanent factor de turburare. In cazul cînd, totuºi, trebue sã asiste un al treilea, atunci acesta va pãstra o desãvîrºitã rezervã, fiind de la început invitat sã nu intervinã cu nimic. Cînd examenul trebue sã aibã loc într'un aºezãmînt pentru copii, într-o camerã cu mai mulþi, atunci se alege timpul cel mai favorabil; de pildã, timpul care, deobicei, este consacrat jocului. In acele momente, ceilalþi copii vor fi interesaþi cu fel de fel de jucãrii, pentru a-i îndepãrta de zona examenului ; aceasta, întrucît tocmai contactul social, contactul cu ceilalþi copii, turburã serios situaþia de examen. Ideea examinãrii dupã un paravan, nu este satisfãcãtoare ; experienþa a arãtat cã subiectele reacþioneazã variat ºi cã paravanul este ºi el un element de turburare ; copilul priveºte numai acolo ºi nu este atent la obiectele pe care i le aratã experimentatorul. Este mai bine sã se aleagã, în camerã, un loc în care experimentatorul sã stea cu spatele la ceilalþi copii, dar cu faþa cãtre pãtuþul în care copilului i se oferã materialul de examinare.


Asemenea mãsuri sunt, în special, valabile pentru copiii pînã la 3 ani. Copiii mai mari însã, sunt iritaþi tocmai de absenþa camarazilor lor. Atunci, examenul poate avea loc într-un coridor în care este lãsatã deschisã uºa camerii unde sunt ceilalþi copii. Sau, în camera de examen mai este adus un copil, care, însã, va fi interesat cu o jucãrie, pãstrînd, astfel, rezerva necesarã.
b) Executarea inadecvatã a examenului. O organizare neîngrijitã a experimentelor, atrage, deasemenea, dupã sine, piedici variate. Un experimentator conºtiincios se gîndeºte la o sumã de mãsuri prealabile.
1. La examen, copilul trebuie sã aibã suficientã libertate de miºcãri. Din acest motiv, este necesar ca, în primul an, patul copilului sã aibã dimensiunile de cel puþin 82/45, iar în al doilea an 106/70. Iar aºternutul sã fie corespunzãtor.
2. Locul, pe care experimentatorul ºi-1 alege, sã corespundã scopului. Locul va fi astfel ales, încît copilul sã poatã fi bine observat, iar experimentatorul sã nu fie silit sã ºi-1 schimbe prea des.
3. Copilul trebue sã fie în siguranþã, experimentatorul fiind atent sã nu i se întîmple nimic neplãcut.
4. Prezentarea ºi pãstrarea materialului, în timpul examenului, sunt acþiuni care cer o execuþie corectã, cãci altfel se turburã echilibrul interior al subiectului. Nu se aratã copilului douã piese de material în acelaº timp, ci numai una; celãlalt material este ferit privirilor copilului. Mai departe,, o piesã nu trebue lãsatã copilului mai mult decît trebue, cãci interesul se estompeazã ºi experimentul se lungeºte inutil. Chiar îndepãrtarea materialului, care a servit la o probã,, are loc dupã anumite criterii: dispoziþia copilului este negativ influenþatã, dacã îndepãrtarea se face cînd el încã mai are interes pentru piesã. O piesã este îndepãrtatã, abia dupã ce alta a fost oferitã. Important este, iarãºi, amãnuntul cã fiecare piesã i se dã copilului în mînã numai o singurã datã.
Aceasta scurta prezentare isi are continuarea in studiul de specialitate a exeminarii profilului psihologic al copilului in prima parte a vietii, in prima parte a dezvoltarii sale. Acest studiu va sta la dispozitie in randul serviciilor psihologice pe care aceste cabinete psihologice Galati vi le ofera pentru rezolvarea problemelor dumneavoastra.


 
Adrese cabinete psihologice Galati

Cabinetul s-a format in anul 2002 sub forma SC Sanovit SRL dupa care si-a schimbat destinatia si denumirea in Cabinet Individual de Psihologie Bacalu Cristina Manuela.

Ultima actualizare (Vineri, 28 Mai 2010 13:16)

Citeşte mai mult...

 
Adrese cabinete psihologice Galati

Calin Magda este psiholog de peste 13 ani timp in care a oferit servicii de psihologie dintre cele mai variate.

Servicii oferite pentru toate categoriile de varsta:

- consiliere de cuplu, copii si adulti;

Ultima actualizare (Vineri, 28 Mai 2010 12:44)

Citeşte mai mult...

 
Sondaje
Cat de des mergeti la psiholog ?
 
Cautare
Vizitatori Online
Avem 8 vizitatori şi 9 membri online
Adauga la retele sociale
Facebook Twitter Digg Delicious Stumbleupon RSS Feed